img_sub

Vastgoedcert

 

Sinds er geen wettelijke be�diging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de bedragen die bij de aan- en verkoop van onroerend goed komen kijken. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Een branchebreed platform dat makelaars en taxateurs in onroerende zaken certificeert en registreert op basis van hoge vakbekwaamheidseisen. In 2008 is Carry Schep gecertificeerd en ingeschreven in de kamer Wonen en Midden- en Kleinbedrijf van de Vastgoedcert onder registratienummer RMT07.807.5.5619. Deze inschrijving is geldig tot en met 31 december 2013.

 

Wat is VastgoedCert?
VastgoedCert is een onafhankelijke stichting die makelaars en taxateurs beoordeelt op hun vakbekwaamheid. De makelaars en taxateurs uit het register van VastgoedCert zijn verdeeld over vier specialistenkamers: Wonen/MKB, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en WOZ. Naast brancheorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen (NVM), Landelijke Makelaars Vereniging (LMV), Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en Vereniging van Register Vastgoed Taxateurs (RVT), hebben onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Eigen Huis zich bij VastgoedCert aangesloten. VastgoedCert waarborgt de vakkennis. De brancheorganisaties zien toe op het nakomen van ethische en gedragsnormen.

 

Aan welke eisen moet worden voldaan?
Om toe te kunnen treden tot ��n of meerdere kamers van VastgoedCert moet een makelaar of taxateur aantonen dat hij aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze kamer voldoet. Hiervoor dient allereerst een certificaat te worden behaald voor een algemene basistheorietoets. Vervolgens dienen per kamer ook een specialisatiegerichte theorie- en praktijktoets met succes te worden afgerond bij een onafhankelijke exameninstelling. Na certificering wordt door VastgoedCert het kennisniveau van de makelaar of taxateur periodiek getoetst. Elke vijf jaar is hercertificering verplicht. Binnen die periode moeten verschillende toetsen worden afgelegd.

 

Waaraan herken ik een goede makelaar of taxateur?
Woningmakelaars die gecertificeerd zijn door VastgoedCert herkent u aan de titel RMT (Registermakelaar-Taxateur). Gecertificeerde taxateurs op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed, landelijk vastgoed en WOZ-taxateurs voeren de titel RT (Register-Taxateur). Wie wil checken of een makelaar of taxateur gecertificeerd is, kan terecht op www.vastgoedcert.nl. De echte prof is dan zo gevonden.

 

« Terug